top of page
Search

สิ่งที่ต้องทำหลังเปลี่ยนชื่อ หรือแต่งงานแล้วเปลี่ยนนามสกุล
สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ตั้งโต๊ะปูผ้าขาว นอกตัวบ้าน นอกห้องพัก เริ่มทำพิธีได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-9.00 น.

2. จัดของไหว้

- น้ำเปล่า 1 แก้ว

- น้ำผลไม้หรือน้ำหวาน 1 แก้ว

- กล้วย 1 หวี

- มะพร้าว 1 ลูก

- ผลไม้อื่น ๆ ตามใจชอบอีก 1 อย่าง ไม่ต้องปอกเปลือก

- ข้าวเปล่า 1 ถ้วย (ต้องเป็นถ้วยที่คนยังไม่เคยใช้รับประทานอาหาร)

- ไข่ต้ม 9 ฟองไม่ต้องแกะเปลือก

- ขนมหวานที่ไม่มีส่วนผสมของไข่ เช่น ข้าวเหนียวมะม่วง ขนมสอดไส้ ขนมลาดู ข้าวต้มมัด

- ชุดบุหรี่ หมาก พลู

3. พวงมาลัยดอกดาวเรือง 1 พวง

4. ธูป 16 ดอก เทียน 2 เล่ม กำยาน 1 อัน


ขั้นตอน จุดธูป 16 ดอก ปักลงดินกลางสนามหน้าบ้าน หรือในกระถางธูป จุดเทียน 2 เล่ม และกำยาน 1 อันวางบนโต๊ะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

(3 จบ)


ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุลแรกที่พ่อแม่ตั้งให้) และเจ้าของกายสังขารนี้ เกิดวันที่ .......... ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมอัญเชิญบารมี ขององค์พุทธะ องค์พระมหาพุทธะ องค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย องค์มหาเทพฮินดู พระโพธิสัตว์ พระอรหันต์ หมู่เหล่าพระอริยเจ้า พระอริยสงฆ์ องค์บรมครู ขอเชิญบารมีของ หลวงปู่ทวด, หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ, หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ, สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และข้าพเจ้าขออัญเชิญ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา และท่านพญายมราช โปรดมาเป็นทิพยพยานในการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหม่ของข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเถิด

ข้าพเจ้า มีนามเดิมชื่อว่า (ชื่อ-นามสกุลแรกที่พ่อแม่ตั้งให้) บัดนี้ ได้เปลี่ยนนามใหม่ เป็น ชื่อ ...

นามสกุล ... เพื่อให้นามใหม่ของข้าพเจ้า กลายเป็นนามประธานเพื่อใช้ในการเรียกแทนตัวของข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอให้ทุกท่านที่มาเป็นทิพยพยาน รับรู้ให้ทั่วไปถึง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 14 ชั้นบาดาล ทุกภพภูมิทั่วสากลพิภพ ขอให้นามใหม่ของข้าพเจ้า จงบังเกิดความสุข ความมงคล ความเจริญ ความก้าวหน้า โชคดีมีชัยทั้งในหน้าที่การงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ มีกัลยาณมิตรที่ดีนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิด และหากชื่อ-นามสกุลใหม่ของข้าพเจ้าไปปรากฏที่ใด ขอให้ข้าพเจ้าได้รับความรักความเมตตาเอ็นดู ได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์และการสนับสนุนต่อผู้พบเห็น (กรณียังใช้นามสกุลเดิมของพ่อ-แม่ หรือเปลี่ยนนามสกุลตามคู่สมรสแล้วความหมายไม่มงคลตามศาสตร์การตั้งชื่อและศาสตร์ตัวเลข ให้กล่าวเพิ่มเติมดังนี้)


และหากมีความหมายใดที่ไม่เป็นมงคล ในนามสกุลเดิมของข้าพเจ้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หรือนามสกุลใหม่ที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนมาใช้ตามคู่สมรส ขอบุญกุศล คุณงามความดี ความกตัญญูกตเวที ขอบารมีเทวดาประจำตัว ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้านับถือ โปรดช่วยปกปักรักษาคุ้มครองดวงชะตาของข้าพเจ้าจากความหมายที่ไม่เป็นมงคลทั้งหมดด้วยเถิด


บัดนี้ ข้าพเจ้าขอประกาศถ่ายถอน ยกเลิก นามเดิมที่เคยใช้มาในชีวิตทั้งหมด ณ บัดนี้ 1. ชื่อ-นามสกุลแรกที่พ่อแม่ตั้งให้ คือ .......... 2. ชื่อ-นามสกุลที่เคยเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้ทั้งหมด คือ ..........

ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดเป็นทิพยพยานในการประกาศถ่ายถอน ยกเลิก ชื่อเดิมของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ขอบุญกุศล บารมี เสบียงบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเคยสร้างไว้ภายใต้นามเดิม ได้เคลื่อนย้ายถ่ายเทมายังชื่อนามใหม่ของข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุลใหม่) ขอชื่อเดิมนี้จงเป็นโมฆกรรมต่อข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


พระพุทธัง ประสิทธิ พระธัมมัง ประสิทธิ พระสังฆัง ประสิทธิ สาธุ สาธุ สาธุ

21 views0 comments
bottom of page