top of page
bg5.jpg

จองคิวดูดวง

จองคิวดูดวง

ข้อมูลของคุณจะถูกปกป้องและไม่นำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปส่งต่อให้บริษัทหรือบุคคลที่สาม การกรอกข้อมูลทั้งหมดจะทำให้สำนักฯ ช่วยคัดกรองตัวเลขที่มีความหมายร้ายแรงให้คุณทราบได้ล่วงหน้า และคุณไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลใดที่ทำให้คุณเกิดความไม่สบายใจ เช่นเลขบัตรประชาชน สามารถโทรแจ้งในขณะดูดวงได้ค่ะ

ชำระค่าครู

ธนาคาร : กสิกรไทย

ชื่อบัญชี : ธนกร ชล็อทมันน์

เลขที่บัญชี : 099-3-62879-4

ธนาคาร : กรุงเทพ

ชื่อบัญชี : ธนกร ชล็อทมันน์

เลขที่บัญชี : 424-4-26995-9

ยืนยันชำระค่าครู

Line Official Account
@nafsfinder
https://lin.ee/yS4z01F

L_gainfriends_qr.png
หนังสือขอขมากรรม-เบิกบุญเปลี่ยนชีวิต-หมอโน๊ต-nafsfinder4.jpg
หนังสือขอขมากรรม-เบิกบุญเปลี่ยนชีวิต-หมอโน๊ต-nafsfinder7.jpg

หนังสือขอขมากรรม

เบิกบุญ เปลี่ยนชีวิต

499 บาท

หนังสือขอขมากรรม-เบิกบุญเปลี่ยนชีวิต-หมอโน๊ต-nafsfinder9.jpg
bottom of page