top of page
Search

บทกรวดน้ำพญายมราช

ให้ถือขวดน้ำหรือแก้วน้ำสำหรับกรวดไว้ในมือ แล้วกล่าวบทกรวดน้ำให้เสร็จ กล่าวเสร็จแล้วจึงค่อยนำน้ำลงไปเทที่ต้นไม้ สนามหญ้า กระถางต้นไม้


ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ

จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโต จุติ บุญทานที่ทำ กลายเป็นข้าวน้ำ เครื่องทิพย์นานา เป็นวิมานทอง เรืองรองโสภา กับทั้งนางฟ้าพันหนึ่งบริวาร เครื่องทิพย์ครั้งนี้ ส่งถึงชนนี บิดาอย่านาน ถึงญาติทุกหมู่ ครูบาอาจารย์

พ้นทุกข์อย่านาน ได้วิมานทอง ฝูงเปรตทั้งหลาย นรกอสุรกาย หมู่สัตว์ทั้งผอง เต่า ปลา ปู หอย กุ้งน้อยเนืองนอง จงตั้งใจปอง รับเอาส่วนบุญ สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ ตัวเรานี้ไซร้ ได้กระทำทารุณ ด้วยกายน้ำใจ ฝากไว้เป็นทุน รับเอาส่วนบุญ อย่าเป็นเวรกรรม อินทราเทวา อีกทั้งพรหมมา ท้าวเวสสุวรรณ พระภูมิเจ้าที่

พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พุทธัญ พฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ เทพเจ้าทั้งหลาย สิบสองราศี พระยม พระกาฬ

จตุโลกบาลทั้งสี่ ครุฑานาคี กินรีกินนรา เทพเจ้าทั้งหลาย

ทั้งหญิงและชาย จงอนุโมทนา รับเอากุศล ผลบุญนี้หนา ทั้งพสุธา คงคาวารี ชื่อว่าเข็ญใจ ขอจงอย่าได้ไปบังเกิดมี

ความยากอย่าได้เห็น ขอให้เป็นเศรษฐี คฤหบดี มนตรีพระยา คนพาลอย่าได้พบ ขอให้ประสบ คนมีปัญญา เดชะกุศล ได้พ้นอสุรา ขอให้ตัวข้า พบพระศรีอาริย์ (พระ-สี-อาน) ได้ฟังคำสอน จิตใจโอนอ่อน สำเร็จอย่านาน ลุถึงเมืองแก้ว กล่าวแล้วนิพพาน ดับชาติสังขาร จากโลกโลกีย์


ที่มา: เป็นบทกรวดน้ำที่มาจากเรื่องเล่าสืบต่อกันมาจากหญิงชราชาวจีนพระคาถาล้างกรรมพญายมราช


หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค

สวดทั้งหมด 3 จบ

พุทโธ อะระหัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวัณโณ พุทโธ อะระหัง

กัมมะโตเมตัง กัมมะภันทะนัง ชีวิตตังให้ไปจุติ ให้ทุกชีวิต

ทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิด


ก่อนเทน้ำให้กล่าวดังนี้

ข้าพเจ้าขอฝากการขอขมากรรมและบุญกุศลนี้ ไปยังพระแม่ธรณี พระแม่คงคา และท่านพยายมราช ขอให้ท่านช่วยจัดสรรบุญและการกรวดน้ำนี้ ให้ถึงแก่ทุกท่านทั้งหมดที่มารับการขอขมากรรมในวันนี้ และทุกท่านที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงด้วยเถิด

(เทน้ำ)


ที่มา: พระคาถาล้างกรรม หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค

1,184 views0 comments
bottom of page